Proceedings 2003

46. Uluslar arası sürekli Altayistik Konferansı bildirileri, 22-27 Haziran 2003 (PIAC). Altay dünyasında gündelik hayat. Türk Dil Kurumu Yayınları: 880. (Ankara, 2007). 471 pp.

İÇİNDEKİLER

46. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın Açış Konuşması 1–2
Welcoming Speech by Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, President of the 46th Permanent International Altaistic Conference and the President of the Turkish Language Institution 3–4
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık K. Tural’ın Açış Konuşması 5–6
Welcoming Speech by Prof. Dr. Sadık K. Tural, President of the Atatürk Culture, Language and History Supreme Council 7–9

Şükrü Halûk Akalın: Adana Ağzının Gündelik Hayatla İlgili Söz Varlığı 13–19
V. M. Alpatov: Role of Altaic, Chinese and European Vocabulary in Japanese Culture 21–26
Ákos Bertalan Apatóczky: Subject Markers in Mongolian. Myth or Truth? 27–37
Uwe Bläsing: The Chuvash Plant Names in Peter Simon Pallas’ Flora Rossica: a Study of Etymology and Language Interaction 39–55
E. Boikova: Russian Physicians in Pre-Revolutionary Mongolia 57–63
İsmail Bozkurt: Kırımçakların Bugünkü Durumu 65–69
Danuta Chmielowska: Woman in the Contemporary Turkish Family 71–75
Wang Dehuai: Türk Dilleri Atasözlerindeki Söz Sanatı Yöntemleri Üzerine 77–91
Bekir Deniz: Türk Dünyasında Ölümlük Halı ve Düz Dokuma Yaygı Geleneği 93–122
Kristof D’Hulster: The Section on Drinking Wine in the Nehcü’l-Ferādīs: Translation and Commentary 123–145
Mihály Dobrovits: On the Burial Complex of Ikhe Askhete: The Funeral amongst the Old Turks 147–155
Kemal Eraslan: oñġun ve oyḳun Sözleri Hakkında 157–161
Gürer Gülsevin: Oğuzca Olmayan Tarihi Metinlerde Oğuzca Unsurlar ve “Nehcü’l-Feradis” Örneği 163–175
Naile Hacızade: Azerbaycan Türkçesi Deyimlerinde Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri 177–181
Karen E. Hyer: Turkish Women as Creators of National Wealth in the Information Age 183–196
Paul Hyer: The Chinggis Khan Shrine in Eastern Inner Mongolia 197–211
Sumiko Ikeda: Linguistic Daily Life in Uzbekistan 213–218
Hülya Kasapoğlu Çengel: Kırgızistan’da Resmî Dil 219–230
Firdaus Khisamitdinova: The Concept of a Portion (“Elesh”) in Bashkir Mythology 231–240
Hyo-Joung Kim: “Oduncu ile Peri Kızı” Kore Halk Hikayesindeki Hayvan Motifleri Üzerine 241–253
Zeynep Korkmaz: Türkiye Türkçesinde Yazı Diline Girmiş Günlük Yaşamla İlgili Alıntı Sözler ve Ekler 255–262
İgor Kormuşin: “Semiz Buka Turuk Buka Teyin Bilmez Ermiş” Sözünde Tonyukuk Kimi ve Neyi Kastetmiştir? 263–269
Elod Kovacs: The Quality of the Traditional Daily Life of the Karachay-Balkar People 271–277
Nerin Köse: Ak Möör Destanı’nın Aile Kurumuna Bakışı 279–292
F. Gülay Mirzaoglu: Ballads For Henna Nights 293–299
Junko Miyawaki-Okada: The Location of a Mobile Monastery and the Chiefs’ Camps in the 17th-Century Central Asia: In the Biography of Zaya Pandida 301–308
Irina Naminova: Vladimir Soloviev about a Meaning of the Religious Consciousness in the Buddism 309–312
Natalya Ochirokonova: The Influence of Oriental Philosophy on the Formation of the Idea of Self-Culture in the L. Tolstoy’s and S. Gessen’s Vieros 313–316
Hidehiro Okada: Introduction to the Japanese Translation with Commentary of Erdeni-Yin Tobči by Saghang Sechen Khong Tayiji 317–321
Takashi Ōsawa: Ongi Site and Inscription as the Historical Sources of the Ancient Turkish Qaghanate -Based on the International Joint Researches Between Mongol and Japan in 1997- 323–338
Mustafa Öner: Sibirya Tatarcası Söz Varlığı Üzerine Notlar 339–345
Özkan Öztekten: Türk Dilinde Güne Bağlı Zaman Sözleri 347–358
Tatiana A. Pang: Daily Food of the Sibe People in Xinjiang 359–362
Rodica Pop: Rituels Mongols Liés a la Construction d’une Nouvelle Yourte. Présentation de Deux Variantes: Baïate et Khalkha 363–371
Saim Sakaoğlu: Altı Yüz Yılllık Bir Konya Mahallesinde Günlük Hayat 373–378
Dastan Sarygulov: “Tengrianity” as a Worldview and Lifestyle of the Altaic People in the Context of Global Problems of Modernity 379–386
Giovanni Stary: Prohibitions and Taboos in Manchu Daily Life 387–392
Hatice Şirin: Türkçede yaz- “yazı yazmak” Fiili Üzerine 393–401
B. Tahir Tahiroğlu: Ekonomi Haberlerinde (Milliyet Gazetesi Mayıs 2003) Sözcüklerin İstatistik Görünümü 403–313
Ali Tan: Zilzala’da Depremle İlgili Kelimeler ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları 415–434
Edit Tasnádi: Macarların Gözüyle Osmanlı Yemek Kültürü 435–446
Maria Magdolna Tatár: Turkish Dialect Centez, Bulgarian Čentéz, Hungarian Dialect Csentéz and the Balkan Trade 447–456
Sarolta Tatár: The Festive Beverages of the Khans 457–461
David Curtis Wright: A Chinese Princess Bride’s Life and Activism among the Eastern Türks, 580-593 CE 463–471