Gülsevin, Gürer

Participation:

  • 46th Meeting, 2003: Oğuzca Olmayan Tarihi Metinlerde Oğuzca Unsurlar ve Nehcü’l-Feradis Örneği