Proceedings 1986, Turkish Contributions

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1986, Ankara 1988.

İçindekiler

TDK: Sunuş VII
Zeynep Korkmaz: Açılış Töreni konusması IX–XI
Osman Sertkaya: Kapanış Töreni konuşması XIII–XIV

Makaleler

Kemal Eraslan: On the names of Oghuz branches Boz-ok and Üç-ok 1–4
Kemal Eraslan: Boz-ok ve Üç-ok Oğuz kolu adları hakkında 5–8
A. B. Ercilasun: Some remarks on the Oğuz Kagan Epic 9–12
A. B. Ercilasun: Oğuz Kağan Destanı üzerine bazı düşünceler 13–16
Tuncer Gülensoy: An assessment of Secret History of the Mongols and Altan Topçi from the viewpoint of the Turkish lingual and cultural history 17–23
Tuncer Gülensoy: Moğolların Gizli Tarihi ve Altan Topçi‘nin Türk dili ve kültür tarihi açısmdan değerlendirilmesi 25–30
Zeynep Korkmaz: Elements common to Turkish and Mongolian and the place of Mongolian in Turkish language studies 31–41
Zeynep Korkmaz: Türkçe ile Moğolca arasında ortaklaşan unsurlar ve Moğolca’nın Türk dili araştırmalarındaki yeri 43–52
Osman Sertkaya: Probleme der köktürkischen Geschichte: Einige Bemerkungen zur Ostseite des zweiten Steins der Tonyukuk-Inschrift 53–57
Osman Sertkaya: Göktürk tarihinin meseleleri: Tonyukuk kitabesinin ikinci taşının Doğu yüzü hakkında bazı yeni görüşler 59–63
Talât Tekin: Turkic /Š/, Chuvash /Ś/ and Mongolian /Č/ 65–69
Talât Tekin: Türkçe /Ş/, Çuvaşça /S/ ve Moğolca /Ç/ 71–75
Fikret Türkmen: Les variantes Anatoliennes et Uzbeks du récit Tahir et Zühre 77–82
Fikret Türkmen: Tahir ile Zühre hikâyesinin Anadolu ve Özbek varyantları 83–88
Nuri Yüce: Alte Traditionen im Hombur-Spiel 89–94
Nuri Yüce: Hombur oyununda eski gelenekler 95–99