29th Meeting Tashkent, 1986: Speech by Z. Korkmaz

 

XXIX. PIAC. 15-21 EYLÜL 1986. TAŞKENT-SSCB.
Açiliş Töreni Konuşmasi

Zeynep Korkmaz

Mr. President, Mr. Secretary General of the Permanent International Altaistic Conference and dear Colleagues,

I will address you in Turkish and for those colleagues who do not know Turkish, I will add an English abstract.

Sayın Başkan, sayın PIAC Genel Sekreteri ve Altayistik Konferansının sayın üyeleri,
Sovyet İlimler Akademisi şarkiyat Enstitüsü ve Özbek İlimler Akademisi Dil Enstitüsü Başkanlıkları ile PIAC Genel Sekreterliği’nin daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu temsilen PIAC’a katılmış bulunan 10 bilim adamı adına sizleri selâmlamak üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum.
Her yıl dünyanın değişik birer ülkesinde toplanmakta olan PIAC’ın bu yıl kardeş Özbekistan Sovyet Cumhuriyetinin başkenti ve Orta-Asya’nm en eski Türk kültür merkezlerinden biri olan Taşkent’te toplanmış olması, Türkiye’den gelen bizleri ayrıca memnun etmiştir.
Her biri buraya değerli fikirler getirmiş olan sayın meslektaşlarımızla yeniden biraraya gelerek fikir alışverişi yapmak, Altayistik alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek, elbette en büyük kazancımız ve sevincimizdir. Fakat temsil etmekte olduğumuz dil, tarih ve kültür alanları bakımından Taşkent’i ve değerli Özbek meslektaşlarımızı görmek, onlarla yakından tanışmak, bizim için değeri çok büyük ayrı bir kazanç ve mutluluk vesilesi olmuştur.
Biz burada bu gün PIAC’ın açılış merasimini yaparken, aynı saatte Istanbulda da yine 15-21 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Türkoloji Kongresi’nin açılışı yapılmaktadır. Arkasından da Ankara’da X. Türk Tarih Kongresi toplanacaktır. Tesadüfen buradaki konferans ile oradaki kongrelerin aynı tarihlere rastlamış olması, bizleri bir tercih yapma durumu ile karşı karşıya getirmiştir. Sovyetler Birliği İlimler Akademisi Şarkiyat Kolu ile Özbek Sovyet Cumhuriyeti İlimler Akademisi Dil Kolu Başkanlıklarının ve PIAC Genel Sekreterliği’nin bizim için büyük değer taşıyan bu nazik üçlü davetini değerlendirmek üzere bu Konferansı tercih etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile burada Türkoloji ve Tarih Kongreleri’nin ve Kongre Başkanlıklarının en iyi dileklerini re selâmlarını getirdiğimizi de ifade etmek isterim.
Şimdi sizlere kısaca üyesi bulunduğumuz Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu da tanıtmak istiyorum:
Bu kurum, birer dernek statüsündeki eski Türk Dil Kurumu’nun ve Tarih Kurumu’nun görevlerini genişleterek ve geliştirerek devam ettirmek üzere, 1984 yılında özel bir kanunla kurulmuş olan yüksek seviyede akademik bir kuruluştur. Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere dört ayrı birimden oluşmaktadır. Her birimin ayrı bir başkanı, yönetim kurulu, bilim kurulu ve çalışma kolları vardır ve müstakil olarak yayınlar yapmaktadırlar. Dil ve Tarih Ku-rumlarınm 40’ar, Atatürk Araştırma ve Atatürk Kültür Merkezleri’nin 20’şer olmak üzere Yüksek Kurum Bilim Kurulu’nun toplam 120 üyesi vardır.
Bu Konferans’ta, Atatürk Araştırma Merkezi’ni, bu merkezin başkanı sayın Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk Kültür Merkezi’ni sayın Dr. Emel Esin temsil etmektedirler. Ankara’daki Türk Tarih Kongresi dolayısıyla Kurumun tarihçi üyeleri maalesef gelememişlerdir. Fakat Türk Dil Kurumu’nu temsil etmek üzere buraya 8 üye katılmış bulunuyor. Bunlar Prof. Dr. Talât Tekin, Prof. Dr. Kemal Erarslan, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Doç. Dr. Nuri Yüce, Doç. Dr. Tuncer Gülensoy ve Yrd. Doç. Dr. Osman Sertkaya’dır. Arkadaşlarımız Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeleri olmakla birlikte, üzerinde çalıştıkları bilim dalları dolayısıyla aynı zamanda mensup oldukları Üniversiteleri de temsil etmektedirler.
Türk Delegasyonu Başkanı olarak PIAC’ın 29. toplantısındaki çalışmalarında başarılar diler, hepinizi saygı ve sevgilerimle selâmlarım.

Mr. President, Mr. Secretary General of the Permanent International Altaistic Conference and Dear Colleagues,
I have the privilege to address you on behalf of the central cultural organisation of the Turkish Republic “Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” at the 29th PIAC. Let me first say that the Soviet Uzbek Republic and an ancient cultural centre, for this annual PIAC meeting, constitutes a great source of satisfaction for the Turkish scholars.
No doubt the PIAC meetings always do procure a valuable occasion for exchanging views with the colleagues from various parts of the world. But, from the point of view of the linguistic, historical and cultural areas to which we belong, the possibility to visit Tashkent and to meet our Uzbek colleagues is particularly appreciated by the Turkish scholars.
I must add that at this very moment, in Turkey, Congresses of Turcology and of History are about to meet. The scholars here present have opted for Tashkent, rather than the conferences at home, We have responded to the kind joint invitation of Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Soviet Union, of the Uzbek Academy of Science and of the PİAC’s General Secretary.
I would like to exress here also the greetings and best wishes of the National Congress of Turcology, for the 29 th. PIAC.
May I add a few words on the subject of the academic institution which we here represent, the Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. This national institution of academic status was convened in 1984 to continue and to widen the scope of researches formerly effected by the Tarih Kurumu and Dil Kurumu.  Four centres are attached to the Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu : 1) Atatürk Araştırma Merkezi, 2) Türk Dil Kurumu, 3) Tüık Tarih Kurumu, 4) Atatürk Kültür Merkezi, Ech centre has its own president, its administrative and scientific boards, fields of activity and independent publications. There are altogether 120 members of the institution, 20 or 40 for each centre.
Each centre has sent its own delegates to the 29th PIAC. These are: Prof. Dr. Utkan Kocatürk, President of the Atatürk Araştırma Merkezi. The Atatürk Kültür Merkezi is represented by Dr. Emel Esin. A Congress of Turkish History being at present in meeting in Ankara, no members of that institution could come to Tashkent. But the Türk Dil Kurumu is represented with eight scholars. There are Prof. Dr. Talât Tekin, Prof. Dr. Kemal Erarslan, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercİlasun, Prof. Dr. Fikret Turkmen, Doç. Dr. Nuri Yüce, Doç. Dr. Tuncer Gülensoy and Yrd. Doç. Dr. Osman Sertkaya.
Personally, as head of the Turkish delegation and on behalf of my compatriots, I would like to express our best wishes for the 29 th PIAC.