Mirşan, Kâzım

Participation:

  • 16th Meeting, 1973: Milâttan önce 16. yüzyıldan Milâttan sonra 6. yüzyıla kadar Türk devlet şekilleri