Macarların unutmadıkları türkçe sözler

Günay Karaağac

Macarların unutmadıkları türkçe sözler

(45th Meeting of the PIAC, Budapest 2002)

Diller arasındaki alış-verişler, tarihte veya bugün çeşitli türden komşuluk ilişkileri yaşamış ulusların birbirlerinden öğrendiklerinin en şaşmaz belgelerdir. Hele uzun süre komşuluk ilişkisi içinde yaşamış uluslar, belli derecelerde birbirlerine akraba olmuşlar, dilleri de hem sözlük hem dil bilgisi düzleminde birbirlerine yaklaşmiştir. Türklerin, Çinliler, Farslar ve Ermeniler gibi eski komşularından olan ve birçok Türk boyunu içinde eriten Macarlar da Türklerden pek çok şey öğrenmişlerdir. Türklerin Macarlardan öğrendiklerinin beş-on sözle sımırlı kalmış olması ise, Macarların bizlere birşeyler öğretmekte epeyce cimri davrandıklarını göstermektedir.

Biz konuşmamızda Türkiye’ye uğramadan Karadenizin kuzeyinden Macarca’ya girmiş ve Türkiye Türklerinin bilmedikleri veya unuttuklari, Macarların ise unutmadıkları Türkçe sözler üzerinde duracağız.