Proceedings 1973

XVI. Milletlerarası Altaistik Kongresi (21-26.X.1973 Ankara) Bildirileri. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 51, (Ankara l979), 255 pp.

The XVIth Meeting of the PIAC took place in Ankara on October 21st-26th, 1973.

Table of Contents:

Csanád Bálint (Hongrie): Les selles hongroises du Xе siècle et leurs rapports Orientaux 1–49

Tuncer Baykara (Türkiye): Reşideddin Oğuznamesine göre Oğuz’un ordu düzeni 51–53

Lájos Bese (Hungary): Notes on the genealogy of Chingis Khan 55–59

John Andrew Boyle (England): The Il-Khans of Persia and the princes of Europe 61–75

Chieh-hsien Ch’en (Taiwan): The Manchu name system: How its tradition and development expresses the concept of the state 77–85

Müjgan Cunbur (Türkiye): Türk divan şiirinde devlet fikri 87–93

Hasan Eren (Türkiye): Türk dilinin étimologique sözlüğünden yapraklar 95–101

Ahmet Bican Ercilasun (Türkiye): Ali Şir Nevaî’nin Mahbûbu’l-Kulûb’unda devlet anlayışı 103–112

Emel Esin (Türkiye): “Sıgunlar Begi” (Kök-Türk Kagan damgası hakkında) 113–134

Emel Esin (Türkiye): English Summary 135–140

Annemarie von Gabain (Deutschland): Die staatliche Verfassung des uigurischen Königreichs von Koço, 9.-13. Jh. n. Chr. 153–159 (ill. pp. 161–164)

Tuncer Gülensoy (Türkiye): Eski Moğal içtimai hayatında kadın ve onun devlet idaresindeki rolü 165–

Karl Jahn (Österreich): Timur und Ibn Haldûn –174

Abdülkadir Karahan (Türkiye): Horasan kültürünün Anadolu Türk kültürünün gelişmesine etkileri 175–181

András Kelemen (Hongrie): Recherches psychopatologiques sur le chamanisme hongrois 183–192

András Kelemen (Macaristan): Macar şamanizminin psikolojik araştırmaları hakkında 193–194

M. Fahrettin Kirzioğlu (Türkiye): “Altay-Sayan, Horâsân-Afgan, Dağıstan-Tunaboyu ve Dicle bölgelerindeki Kürt uruğu kolları; Dicle Kürtleri (Kürmançlar) arasında Afrasyab ile Dede-Korkut Oğuznâmeleri gelenekleri” 195–214

Enver Konukçu (Türkiye): Hindistanda devlet kuran Altaylı kabilelerden Huna’lar 215–219

I. Mándoky-Kongur (Macaristan): Macaristan’daki Kuman dilinin Moğolca unsurları 221–229

Beria Remzi Özoran (Türkiye): Altay kültür müesseselerinden Kurultay ve Kıbrıs Türkü 231–239

Saim Sakaoğlu (Türkiye): Doğu Anadolu halk masallarında devlet fikri 241–245

Alice Sárközi (Hungary): Horse-Sacrifice among the Mongols 247–255